Sedan 2014 har Grimsholm Products AB verkat som en innovativ, offensiv och kvalitetsfokuserad kraft inom handeln med tillbehör till trädgårds- och grönytemaskiner.

Vi utvecklar såväl egna produkter som att vi hjälper Europeiska återförsäljare och butikskedjor i detaljhandeln att bygga starka varumärken inom allt fler produktgrupper.

Grimsholm Greens produkter har framgångsrikt lanserats i Norden följt av stora delar av övriga Europa. Du hittar våra produkter i mer än 20 länder. Distributionen sker främst genom den ledande fackhandeln men även hos kvalitetsorienterade detaljhandelskedjor såsom Clas Ohlson och Granngården m fl. Sortimentet har snabbt fått en bred Europeisk spridning och popularitet.

Grimsholm Green arbetar mycket nära kunder och producenter i strävan efter absolut högsta kvalitet. Hela sortimentet är därför utvecklat tillsammans med den ledande fackhandeln och branschspecialister. En kombinatin av dom bästa råvaror från bl.a. Europa och högteknologisk produktion resulterar i kvalitetsnivå som gör att vi kan erbjuda något av det starkaste garantiprogram man kan återfinna på marknaden genom GRIMSHOLM EXTENDED WARRANTY.Produktkatalog 2022