Loops, Slinga, Flipline, Lanyard


Loops, Slinga, Flipline, Lanyard

På Redskapsboden.se hittar du allt det du behöver när det kommer till uppstigning i träd. Alla arborister har behov av Loops, Slinga, Flipline, Lanyard.
Då man på ett enkelt och säkert sätt kan ta sig upp i trädet. Främst är det när trädet måste sågas ner i sektioner som det kan vara bra att använda Loops, Slinga, Flipline, Lanyard för inskärning.
Även vid beskärning av större grenar eller när enbart delar av ett träds ska avverkas kan det göra arbetet lättare.