Sågkedjor och Klyvkedjor i delning 0,404 1,6mm (0,063)