Kambiumskydd

På Redskapsboden.se hittar du ett stort sortiment av kambiumskydd. De är en viktig del i arbetet som arborist då de skyddar barken och kambiumet under barken. Dessutom skyddar de klättringsrepet från att täckas av exempelvis kåda. Det är ett verktyg som kan göra arbetet lättare och som enkelt kan fästas med hjälp av en fästningslina och användas med ett klättrings rep. Arbetet som arborist kräver rätt kunskap, utbildning men framförallt rätt redskap och verktyg. Det kan användas för att göra klättringen enklare och därmed göra arbetet smidigare och samtidigt minska risken för skador på träd och bark.

Kambiumskyddet minskar skador på träd vid klättring

Att arbeta som arborist kräver en del redskap och verktyg. Ett kambiumskydd är därmed ett av de redskapen och verktygen som är av central betydelse. Det gör att en arborist kan klättra upp i ett träd utan att skada vare sig trädet, barken eller det underliggandet kambiumet. Att välja rätt redskap och utrustning som minskar skador är viktigt inom ett yrke vars funktion är att vårda och bevara träd. Det kan vara ett redskap som hjälper att en person att ta sig upp på ett säkert och tryggt sätt.

På många sätt kan du hos oss på Redskapsboden.se hitta flera olika alternativ som passar för dina behov. Butiken är uppbyggd för att ge dig en klar översikt och hjälp att hitta det du behöver. Alla redskap, material och verktyg som du behöver i ditt arbete som arborist hittar du hos oss.