Trädfällriktare - RH Pusher

Trädfällriktaren är ett oumbärligt verktyg för säker fällning av träd längs vägar, kraftledningar och intill hus samt vid riktad fällning av stora träd.


Trädfällriktaren är ett oumbärligt verktyg för säker fällning av träd längs vägar, kraftledningar och intill hus samt vid riktad fällning av stora träd.

Trädfällriktaren är utrustad med säkerhetsvev. Rekommenderad vevkraft: 75 kp.

Trädfällriktaren är utrustad med vikbart vevhandtag.

Trädfällriktaren är utrustad med en speciell fot med böjda hörn för att kunna sättas på en kraftig trädbit, gren, etc. på mjukt underlag.

Trädfällriktaren är utrustad med bärrem för att kunna bäras på axeln. RH-P IV, V och VI har bärhandtag som standard.

Trädfällriktaren är granskad av arbetarskyddsstyrelsen.